Autortiesības © Patentu valde 2023

Šajā mājaslapā ievietoto autortiesību un blakustiesību objektu kopēšana nekomerciāliem nolūkiem ir atļauta, uz kopijas norādot atsauci uz portālu. Portāla noformējuma kopēšana nolūkā izveidot tāda paša vai līdzīga noformējuma interneta vietni nav atļauta.

Visas portālā iekļautās preču zīmes un logotipi ir legālā satura pakalpojumu sniedzēju intelektuālais īpašums un nav izmantojams bez iepriekšējas viņu atļaujas.